Sakrament małżeństwa

Podstawowe informacje dla narzeczonych

1. Każdy chrześcijanin , który zamierza zawrzeć Sakramentalny związek małżeński musi być do niego odpowiednio przygotowany. Przed zgłoszeniem zamiaru zawarcia związku małżeńskiego w kancelarii parafialnej (zwyczajowo jest to kancelaria parafii zamieszkania narzeczonej) młodzież zobowiązana jest ukończyć cykl spotkań przygotowawczych i posiadać zaświadczenie ukończenia tych spotkań.

Katechezy dla narzeczonych zamierzających zawrzeć związek małżeński dla naszego rejony organizowane są w parafii MB Nieostającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim. Kliknij po więcej informacji.

Odbycie tych katechez jest warunkiem rozpoczęcia przygotowania do Małżeństwa  w kancelarii parafialnej

 Jeśli ktoś z jakich powodów zaniedbał to przygotowanie, jest możliwość odpłatnego ukończenia kursu poza parafią, w ośrodku rekolekcyjnym w Siedlanowie (k. Radzynia Podlaskiego).

 Informacje szczegółowe można uzyskać pod nr. tel. Osiny Dolne (0-25) 642-33-78 lub Siedlanów (0-83) 352-51-14 lub www.ddem.prv.pl

Informacje i zapisy: KURIA DIECEZJALNA WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN tel. (025) 644-58-51 CZYNNY W GODZINACH: Poniedziałek: 10.00 – 13.00 Wtorek: 16.00 – 19.00 Środa: 16.00 – 19.00 Czwartek: 10.00 – 13.00 Piątek: 10.00 – 13.00 Strona internetowa: http://www.drsiedlce.pl/ http://www.drsiedlce.pl/rekolekcje_dla_narzeczonych.html

Pierwsze Spotkanie w kancelarii parafialnej

2. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego musi się odbyć nie później niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu .

3. Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia przygotowań to: – Dowody osobiste narzeczonych, – Aktualne ( nie starsze niż 3 miesiące ) odpisy metryki chrztu z odpowiednimi adnotacjami. – Świadectwo ukończenia katechez przedmałżeńskich.(czyli przygotowanie „bliższego” – patrz wyżej na tej stronie).

4. W trakcie tych trzech miesięcy narzeczeni odbywają spotkania z doradcą życia rodzinnego. 

5. Narzeczeni otrzymują również formularze, na których udokumentują odbytą w dowolnym miejscu i czasie Spowiedź oraz „Dzień skupienia”.

6. Narzeczeni zgłaszają zamiar zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego. Po otrzymaniu z tego Urzędu pism potwierdzających możliwość zawarcia przez nich związku małżeńskiego, dołączają je do gromadzonych w ramach przygotowań dokumentów w Kancelarii Parafialnej.

Drugie spotkanie

7. Miesiąc przed ślubem odbywa się drugie spotkanie na którym kontynuowane jest gromadzenie koniecznych dokumentów.

8. Rozpoczynamy głoszenie „Zapowiedzi” przedślubnych w parafiach zamieszkania obojga narzeczonych. Dzieje się to na podstawie próśb wydanych przez kancelarię parafialną. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy dołączyć dokument potwierdzający brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego ( najczęściej wydaje go parafia zamieszkania narzeczonego).

9. Świadkowie Sakramentu małżeństwa wybrani przez narzeczonych, ( muszą być pełnoletni) niech postarają się o zaświadczenia ze swoich parafii zamieszkania, że mogą taką funkcje pełnić.

Trzecie spotkanie

10. W tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami, odbywają trzecie spotkanie kończące przygotowania w kancelarii parafialnej. Przygotowują się do właściwego przeżycia liturgii Sakramentu.