Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania udzielany jest młodzieży naszej parafii podczas wizytacji Biskupiej. Młodzież z kilku roczników przygotowuje się  na 3 lata przed planowana Wizytacją.

Bierzmowanie miało miejsce  20 listopada 2014 r.

Wizytacja kanoniczna odbywa się średnio co 5 lat . Kolejnego Bierzmowania w naszej parafii należy się wiec spodziewać w roku 2019. 🙂

Jeśli ktoś jest zainteresowany wcześniejszym terminem,  powinien zgłosić sie do ks. proboszcza i ustalić w jakiej parafii będzie uczestniczył w przygotowaniu  do sakramentu Bierzmowania.