Podstawowe informacje

Unicka parafia Radcze została erygowana 1816 r. Wydzielono ją z parafii Gęś. Pierwszym proboszczem był ks. Andrzej Szymański były wikariusz parafii Gęś.

Swoje istnienie parafia zawdzięcza Marii z Wodzickich Scipio de Campo, dziedziczce dóbr Rudzienieckich gdyż dokonała zapisu gruntowego na parafie Radcze. Oraz Paulinie z Hrabiów Potockich i Franciszkowi Łubinskiemu , którzy 30 kwietnia 1816 r. dokonali zapisu notarialnego na własność kościoła Radeckiego.
Do Drewnianej Cerkwi  pod wezwaniem Przeniesienia Ciała św. Mikołaja jak podają zapiski dziekańskie z r. 1817 należało 532 wiernych. Cerkiew ta była przeniesiona z parafii Gęś.
W 1874 r. zaborczy  rząd carski skasował parafie unicką i zabrał kościół na cerkiew prawosławną. Większość parafian nie chciał  przyjąć prawosławia i znosiła za to prześladowania. Rząd carski mając nadzieję na przyłączenie opornych unitów zbudował cerkiew murowaną.

kosciółUnici jednak korzystali z Kościoła w Komarówce Podlaskiej. Ukaz tolerancyjny z 1905 r. spowodował że  Unici przyjęli obrządek rzymskokatolicki.

W 1919 r. cerkiew Radecka została wyświęcona na kościół katolicki. Dekretem bpa Henryka Przeździeckiego, który ustanawiał w Radczu rzymskokatolicką parafię pod wezwaniem św. Mikołaja.

Radcz014 300

Z parafii pochodzą duchowni: ks. Stanisław Lewczuk i o. Waldemar Iwaszko OFM

Odpusty: 6 grudnia – św Mikołaja oraz 31 maja – Nawiedzenie NMP

Obecnie Proboszczem jest ks. Jarosław Zalewski
Liczba wiernych: 462

nr konta: BS w Radzyniu Podlaskimko/ w Milanowie: 69 8046 1067 2004 0661 8878 0001
NIP 539 122 02 04

sierpień