Proboszczowie parafii Radcze

Proboszczowie Unickiej parafii Radcze
Ks. Nicetas Śnitka – przez szereg lat był wikariuszem i kapelanem rejonowym w Radczu. Zmarł przed erekcją parafii, data jego śmierci nie jest znana.
Ks. Andrzej Szymański – syn Ks. Jana Szymańskiego, proboszcza różańskiego i Praksedy z Pieleckich, urodził się w Różance 30 listopada 1772r. Mianowany przez biskupa Ciechanowskiego na proboszcza Radczańskiego 12 czerwca 1817r. Na tymże probostwie pozostał do śmierci. Jak mówi nam raport dziekana Wisznickiego – Ks. Jana Szulakiewicza do Konsystorza Chełmskiego : swoje życie na ziemi zakończył 24 kwietnia 1839r. o godzinie 12.
Ks. Aleksander Szokalski – syn Klemensa i Anny, urodzony w Dubowie 24 sierpnia 1817r. Zarządzał parafią w Radczu w latach 1839- 43r., następnie był kooperatorem w Drelowie, a w późniejszych latach administratorem w Ruskowoli, Łysowie, Bublu. Jako emeryt w czasie kasaty unii Brzeskiej został aresztowany i zmarł w więzieniu w Siedlcach w marcu 1874r.
Ks. Michał Wituszyński – syn Tadeusza i Marianny, urodzony 14 września 1815r. Był administratorem w Radczu od 9/21 lutego 1843r. (od 1853r. jako proboszcz) aż do śmierci, która miała miejsce dnia 17 lutego 1864r.
Ks. Leon Szymański – ostatni proboszcz Radcza do 1874r. W czasie kasaty został wywieziony do Mińska Mazowieckiego.

Proboszczowie Rzymskokatolickiej parafii Radcze
1. Ks. Jan Idźkowski, syn Michała i Rozalii z Dąbkowskich urodził się 18 czerwca 1879 roku we wsi Bryki, Ziemi Łomżyńskiej. Został wyświęcony w 1898 roku. Za swoją patriotyczną działalność np. zakładanie tajnych, polskich szkół był niejednokrotnie karany przez zaborcze, rosyjskie władze. Do Radcza przybył w 1921 roku. Nawrócił do Kościoła Katolickiego tych, którzy porzucili wiarę Unicką przyjmując Prawosławie. Zmarł 21 kwietnia 1945 roku w Siedlcach.
2. Ks. Józef Sidor, syn Antoniego i Eugenii ze Strychalskich urodził się 31 marca 1900 roku, we wsi Stępków, parafii Parczew. Został kapłanem 18 marca 1922 roku. Pierwszy raz proboszczował naszej parafii w latach 1926 – 1928. Od 15 września 1947 do 1 października 1948 powtórnie sprawował opiekę nad Radczem. Zmarł w Siedlcach 11 marca 1985 roku przeżywszy 85 lat.
3. Ks. Antoni Wielgosz, syn Jozefa i Marianny z Lewandowskich. Urodził się 13 czerwca 1849 r. w Żmigrodzie (Jasło Małopolskie). Świecenia kapłańskie otrzymał w 1925 r. w Janowie Podlaskim. Proboszczem w Radczu był od 1929r. do 1932r. W tym czasie zmarła jego Matka (+11.02.1931) i została pochowana na cmentarzu w Radczu.
4. Ks. Antoni Hanicz urodził się 7 września 1872 roku w Mińsku Litewskim. Proboszczem w Radczu był od 18 II 1932r. do 1 I 1940r. przeniosła go do Parczewa. Zmarł tam 3 listopada 1960 roku.
5. Ks. Mieczysław Heliodor Klimczyk, syn Izydora i Anieli. Urodził się 2 VII 1906 roku w Siedlcach. Wyświęcony 12 I 1930 roku. Proboszczował w Radczu od: 1 III 1940r. do 1942r. Zmarł 11 grudnia 1983 roku w Hadynowie.
6. Ks. Józef Puszkiewicz, syn Józefa i Michaliny urodził się 20.01.1906 roku we wsi Łojki. Przyjął święcenia dnia 25.02.1934r. Od 4.03.1942r. do 14.08.1947r. Po raz pierwszy był
proboszczem w Radczu. Dnia 16.08.1978 roku został zamordowany w parafii Rudno przez nieznanych dotychczas sprawców.
7. Ks. Józef Sidor, ( po raz drugi) był proboszczem Radcza. Od 15 IX 1947 do 1 X 1948 r.
8. Ks. Jozef Puszkiewicz pełnił obowiazki proboszcza w Radczu ponownie w latach: 1948 – 1952r. bedąc jednoczesnie proboszczem w Rudnie.
9. Ks. Antoni Teofil Stormke, urodził się 20.12.1905 r. w Gdeszynie. Został wyświęcony 20.06.1937r. Proboszczował w Radczu w latach 1953-1956. Zmarł 13.07.1970 roku w Siedlcach.
10. Ks. Bronisław Charyton, urodzony w 1927 roku w Malewicach, parafia Osmola. Wyświęcony 12.07.1952 roku. Proboszczem był w latach: 15.09.1956 – 1967. Bardzo wiele zrobił dla naszej parafii i pozostawił miłe wspomnienia.
11. Ks. Lucjan Chojniak, urodził się w 1934 we wsi Łazy. Święcenia kapłańskie przyjął 29.06.1958 roku. W latach 1967-1974 duszpasterzował parafii Radcze.
12. Ks. Czesław Andrzejuk, urodził się w 1933 roku w Zahajkach. Święcenia Kapłańskie przyjął 17.01.1960 roku.Proboszczem w Radczu był w latach: 1974 do 1979r.
13. Ks. Jan Liwak urodził się w 1940 roku . Święcenia kapłańskie otrzymał 20.05.1967 roku.Był proboszczem w Radczu od 1979 do 1988 roku.
14. Ks. Jerzy Kalicki urodził się w 1944 roku w Witorożu. Święcenia kapłańskie otrzymał 31.05.1969.Był proboszczem w Radczu od 1988 do 2002 roku.
15. Ks. Zbigniew Grzymała urodzony w 1959 r. w Sterdyni. Święcenia kapłańskie otrzymał 18.08.1985 r. Od 10.08.2002 do 2013 r. był proboszczem Radcza.
16. Ks. Jarosław Zalewski urodzony w 1970 r. w Wojcieszkowie. Świecenia kapłańskie otrzymał 10.06.1995 roku w Siedlcach. Proboszczem Radcza został 1.07.2013 r.
Opracowały MP i PJ