Ks. Puszkiewicz

Ksiądz proboszcz Puszkiewicz
Ksiądz Józef Puszkiewicz został proboszczem naszej parafii po odejściu księdza Klimczyka do Marianowa. Przez mieszkańców wsi został zapamiętany jako człowiek cichego głosu, powagi, wielkiej wiary i pobożności. Trafił do naszej parafii w bardzo trudnym okresie – w czasie epidemii tyfusu plamistego. Starsi parafianie wspominają, że wszystkie swoje obowiązki wypełniał z wielką starannością , a żadne sporne kwestie nie były przemilczane.
Po ,,wyzwoleniu” ksiądz Puszkiewicz zabrał się do pracy: odremontował kościół, ogrodził cmentarz.
W czasie, kiedy był proboszczem zakupiono do kościoła dzwon i pokryto dach plebani blachą. Po wojnie Kuria Diecezjalna przeżywała kryzys związany z brakiem księży, więc po odejściu ks. Pieniaka (proboszcza z Rudna) na inną parafię ks. Puszkiewicz obsługiwał też parafię rudeńską. Ogromna ilość obowiązków spowodowała, że będący słabego zdrowia ksiądz bardzo szybko się rozchorował. Sytuację tę rozwiązano przenosząc ks. Puszkiewicza na stałe do Rudna i powołując z emerytury ks. Sidora.
Historia życia księdza Józefa Puszkiewicza kończy się w Rudnie. Został zamordowany przez nieznanych sprawców 16 sierpnia 1978 w czasie gdy był tam proboszczem. Pochowano go na tamtejszym cmentarzu parafialnym. W rocznicę jego tragicznej śmierci przez wiele lat były odprawiane Msze Święte w naszym Radczańskim parafialnym kościele. W kronice zamieszczamy kilka zdjęć z jego pogrzebu.
Opracowała  WP