13.04.2020

Ogłoszenia na 13.04.2020

Bardzo dziękuje  za przygotowanie świątyni na święta. Za dekoracje i sprzątanie kościoła. Dziękuje paniom, które zakupiły i posadziły kwiaty na klombach przed kościołem.

Dziękuję za złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego składane przez Was. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia tych świątecznych dni. Za wszystkich żyjących dobrodziejów parafii odprawiłem sobotnią Mszę świętą. Dziękuje wszystkim parafianom za postawę odpowiedzialności w tych trudnych dniach , kiedy rezygnujemy ze swoich przyzwyczajeń planów w imię troski o siebie  a tym bardziej dziękuję za wszystkie objawy troski o innych.

Wiele odbyło się z pewnością rozmów telefonicznych z rodzinami zwłaszcza  młodszych ze starszymi, kiedy zapadały decyzje czy się odwiedzamy, czy ryzykujemy itp. Bardzo wielu ludzi teraz odpowiada sobie na pytanie czy z radością i miłością odwiedź rodzinę czy te odwiedziny są dobrem dla mnie czy dla odwiedzanych. Współczuje  o współczucie dla innych proszę.

W związku z tym, że nie było rekolekcji a mała liczba osób skorzystała z dyżurów spowiedniczych w poprzednim tygodniu. Postanowiłem nadal w tym tygodniu podjąć dyżur spowiedniczy zwłaszcza ze za tydzień święto Miłosierdzia Bożego. Dlatego codziennie od godz. 20.00 do 20.30 będę czekał na pragnących się wyspowiadać.

Przypominam też o codziennym różańcu w intencji powstrzymania epidemii o godz. 20.30 łączcie się ze mną z i wszystkimi , którzy z serca w tym czasie się modlą w swoich domach.

Ks Biskup wśród zarządzeń ekonomicznych związanych z obecna sytuacją dostępnych na stronie internetowej diecezji napisał:

5. Należy podać do publicznej wiadomości numer konta parafialnego (w gablocie i gazetce parafialnej, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych), tak, aby wierni mieli możliwość przesyłania ofiar na rzecz wspólnoty parafialnej, pamiętając jednocześnie o wyrażeniu podziękowania za złożone dary.

Nr. konta Parafii sw. Mikołaja W Radczu, BS w Radzyniu Podlaskim

ko/ w Milanowie: 69 8046 1067 2004 0661 8878 0001

Życzenia ks. Biskupa

Drodzy Diecezjanie!

          Tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego przeżywamy w trudnym czasie trwającej epidemii koronawirusa. Doświadczamy lęku, cierpienia i śmierci tysięcy osób dotkniętych tą chorobą. Wiele ograniczeń wprowadzonych dla bezpieczeństwa naszego zdrowia i życia powoduje, że może czujemy się często osamotnieni, pozbawieni możliwości przeżywania spotkania ze Zmartwychwstałym w naszych kościołach i w gronie naszych rodzin przy wielkanocnym stole.
I choć te i inne sytuacje nas niepokoją i zasmucają, to jednak rozbrzmiewa radosne wołanie Kościoła o Jezusie Chrystusie, Bożym Synu, który pokonał cierpienie, śmierć i zmartwychwstał, który żyje! Orędzie Zmartwychwstałego Pana Ja jestem z wami przez wszystkie dni… przenika głębię duszy i serca oraz rodzi wewnętrzny pokój i szczęście, jakiego nikt inny – oprócz Chrystusa – dać nie może.

Życzę zatem, by w dniach Świąt Wielkanocnych ta dobra nowina o zmartwychwstaniu Jezusa zdominowała wszystkie inne informacje i napełniła serca wszystkich radością i pokojem. Niech napełni serca chorych, których życie jest zagrożone, by odczuwali obecność Chrystusa i widzieli w Zmartwychwstałym swoją przyszłość. Niech napełni serca lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, księży, kapelanów i wolontariuszy, by nie tracili nadziei oraz sił do pomocy potrzebującym. Życzę, by nasze rodziny odnalazły w tym czasie radość i pokój, które przynosi Zmartwychwstały Pan.

Dziękując Wam wszystkim – Kapłanom, Osobom Życia Konsekrowanego i Wiernym Świeckim – za świadectwo wiary, modlitwę, solidarność i zaangażowanie w pomoc niesioną  potrzebującym w ostatnich tygodniach, proszę byśmy nie ustawali w dobru i miłości, stając się dla innych ludźmi nadziei płynącej od Zmartwychwstałego Pana.

Wszystkich Was ogarniam modlitwą i na czas przeżywania Świąt Paschalnych z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI