Planowany Program misji ewangelizacyjnych

24 11 -1.12.2019

Niedziela 24 listopada
9.00 –  Uroczysta Eucharystia, powitanie misjonarza. Rozpoczęcie Misji świętych

11.00 Msza z nauka Misyjną

Poniedziałek 25 listopada
W Jezusie Chrystusie Bóg szuka człowieka
Uroczysta proklamacja Ewangelii.

17.00 – Msza święta z nauka misyjną

19.00 – Procesja z Ewangeliarzem do czterech stacji Ewangelii

Wtorek 26 listopada

Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie

Dzień postu i pojednania

10.00 i 17.00  Nabożeństwa pokutne i celebracja Sakramentu Pokuty i Pojednania

19.00 – Pokutna procesja różańcowa na cmentarz parafialny

Środa 27 listopada

„Jezus Moim Panem i Zbawicielem”
Wybór Jezusa jako Pana i Zbawiciela

17.00 –  Msze św. z obrzędem osobistego przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela

19.00 –Adoracja Najświętszego Sakramentu

Czwartek 28 listopada

Maryjo  z Lourdes  -módl się za nami”

Od 15.00 Odwiedziny chorych w domach

17.00 Eucharystia dla chorych i starszych w podeszłym wieku z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Błogosławieństwo starszych i chorych

19.00 – Nabożeństwo Maryjne

Piątek 29 listopada

„Duch Święty obietnicą Ojca””

17.00 Eucharystia z obrzędem wręczenia rodzinom Pisma Świętego

19.00 – Droga Krzyżowa.

Sobota 30 listopada

„Kościół wspólnotą wierzących”

Nawiedzenie parafii przez święte znaki – Relikwie Męczenników z Pratulina i obraz Matki Bożej Kodeńskiej

15.00- modlitewne czuwanie i oczekiwanie na przybycie znaków

16.00- Eucharystia z odnowieniem ślubów kapłańskich, zakonnych i małżeńskich sprawowana przez JE ks. Bpa Kazimierza Gurdę

Zawierzenie parafii Matce Bożej Kodeńskiej i Męczennikom z Pratulina

19.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego. Apel Jasnogórski

Niedziela 1 grudnia

„Bądźcie moimi świadkami”

9.00 Msza św z nauka misyjną

11.00 Msza święta z  uroczyste postawienie Krzyża misyjnego. Poświęcenie misyjnych krzyży domowych. Odpust zupełny i błogosławieństwo misyjne.