24.11.2019

Ogłoszenia na Misje

 W poniedziałek  przed Msza święta  o 16.45 proszę o krótkie spotkanie z  wydelegowanymi do niesienia znaków czyli obrazu MB i relikwii Męczenników.

O 19.00 planujemy procesje z Ewangelią  do czterech ołtarzy. Przy każdej stacji będzie odczytana Ewangelia i  słowo Misjonarza. Po powrocie do kościoła. Błogosławieństwo i ucałowanie Pisma świętego przez Wiernych.

We wtorek nie ma Mszy świętej. Tego dnia będą nabożeństwa Pokutne.  o 10.00 i 17.00 Planujemy je rozpocząć na schodach kościoła, zależnie od pogody) Dopiero Po zakończeniu nabożeństwa rozpocznie się spowiedź.

Wieczorem o 19.00 Procesja różańcowa na cmentarz grzebalny

W środę ważny dzień okazania Miłości Panu Bogu, Msza z Egzorcyzmem.

A o 19.00 nabożeństwo  adoracji NS  Planujemy ze poprowadzi je zaproszona młodzież z LK w Siedlcach.

Czwartek bedze dniem modlitwy z chorymi i za chorych. Bardzo proszę aby tego dnia wszystkich chorych  zaopatrzyć w Sakramenty święte. Potrzebujących sakramentów o odwiedzimy w domach. (proszę o zapisy w kościele) Ci którzy mogą przybyć do kościoła otrzymają sakrament chorych w kościele.

W piątek przed Mszą święta o godz. 16.30 proszę o spotkanie z Ministrantami.

W piątek Na Mszę świętą prosimy o przyniesienie ze sobą Pisma świętego. Będziemy podchodzić do Misjonarza, kłaść rękę na Pismo sw z wola przyjęcia jego treści.

O 19.00 Droga Krzyżowa przez nasza miejscowość.  Stacje będą wyznaczały krzyże. Rozpoczniemy ją  na kolonii i dojdziemy do Kościoła. Do niesienia Krzyża ks. Misjonarz będzie zapraszał poszczególne stany grupy modlitewne.

W sobotę nawiedzenie parafii przez Święte znaki Obraz MB kodeńskiej i Relikwie Męczenników Podlaskich. Tego dnia od godz. 15.00 będziemy oczekiwać w kościele. Następnie w procesji z ks. Biskupem wyjdziemy przed bramy kościoła aby wprowadzić znaki. Na ten moment proszę aby przed kościołem ustawiły się osoby z naszymi parafialnymi Chorągwiami.

Po Mszy czuwanie  modlitewne przy znakach w następującym porządku:

Od godz. 18.00 – 19.00 – mieszkańcy domów nr: 164- 121

19.00 – 20.00 – mieszkańcy domów nr: 117-70

20.00 – 21.00 – mieszkańcy domów nr: 69- 1

Prowadził je będzie Ojcowie Oblat  z Kodnia. Można będzie się włączyć do Bractwa szkaplerza Kodeńskiego.

W niedziele Głowna Msza świętą o godz. 11.00. z odpustem zupełnym  pożegnaniem znaków oraz postawieniem Krzyża misyjnego. Tego dnia pobłogosławione tez zostaną dewocjonalia pamiątki Misji.

Bardzo proszę o Modlitwę w intencji wszystkich Parafian. X Proboszcz