24.11.2019

Ogłoszenia na Misje

 W poniedziałek  przed Msza święta  o 16.45 proszę o krótkie spotkanie z  wydelegowanymi do niesienia znaków czyli obrazu MB i relikwii Męczenników.

O 19.00 planujemy procesje z Ewangelią  do czterech ołtarzy. Przy każdej stacji będzie odczytana Ewangelia i  słowo Misjonarza. Po powrocie do kościoła. Błogosławieństwo i ucałowanie Pisma świętego przez Wiernych.

We wtorek nie ma Mszy świętej. Tego dnia będą nabożeństwa Pokutne.  o 10.00 i 17.00 Planujemy je rozpocząć na schodach kościoła, zależnie od pogody) Dopiero Po zakończeniu nabożeństwa rozpocznie się spowiedź.

Wieczorem o 19.00 Procesja różańcowa na cmentarz grzebalny

W środę ważny dzień okazania Miłości Panu Bogu, Msza z Egzorcyzmem.

A o 19.00 nabożeństwo  adoracji NS  Planujemy ze poprowadzi je zaproszona młodzież z LK w Siedlcach.

Czwartek bedze dniem modlitwy z chorymi i za chorych. Bardzo proszę aby tego dnia wszystkich chorych  zaopatrzyć w Sakramenty święte. Potrzebujących sakramentów o odwiedzimy w domach. (proszę o zapisy w kościele) Ci którzy mogą przybyć do kościoła otrzymają sakrament chorych w kościele.

W piątek przed Mszą święta o godz. 16.30 proszę o spotkanie z Ministrantami.

W piątek Na Mszę świętą prosimy o przyniesienie ze sobą Pisma świętego. Będziemy podchodzić do Misjonarza, kłaść rękę na Pismo sw z wola przyjęcia jego treści.

O 19.00 Droga Krzyżowa przez nasza miejscowość.  Stacje będą wyznaczały krzyże. Rozpoczniemy ją  na kolonii i dojdziemy do Kościoła. Do niesienia Krzyża ks. Misjonarz będzie zapraszał poszczególne stany grupy modlitewne.

W sobotę nawiedzenie parafii przez Święte znaki Obraz MB kodeńskiej i Relikwie Męczenników Podlaskich. Tego dnia od godz. 15.00 będziemy oczekiwać w kościele. Następnie w procesji z ks. Biskupem wyjdziemy przed bramy kościoła aby wprowadzić znaki. Na ten moment proszę aby przed kościołem ustawiły się osoby z naszymi parafialnymi Chorągwiami.

Po Mszy czuwanie  modlitewne przy znakach w następującym porządku:

Od godz. 18.00 – 19.00 – mieszkańcy domów nr: 164- 121

19.00 – 20.00 – mieszkańcy domów nr: 117-70

20.00 – 21.00 – mieszkańcy domów nr: 69- 1

Prowadził je będzie Ojcowie Oblat  z Kodnia. Można będzie się włączyć do Bractwa szkaplerza Kodeńskiego.

W niedziele Głowna Msza świętą o godz. 11.00. z odpustem zupełnym  pożegnaniem znaków oraz postawieniem Krzyża misyjnego. Tego dnia pobłogosławione tez zostaną dewocjonalia pamiątki Misji.

Bardzo proszę o Modlitwę w intencji wszystkich Parafian. X Proboszcz

Planowany Program misji ewangelizacyjnych

24 11 -1.12.2019

Niedziela 24 listopada
9.00 –  Uroczysta Eucharystia, powitanie misjonarza. Rozpoczęcie Misji świętych

11.00 Msza z nauka Misyjną

Poniedziałek 25 listopada
W Jezusie Chrystusie Bóg szuka człowieka
Uroczysta proklamacja Ewangelii.

17.00 – Msza święta z nauka misyjną

19.00 – Procesja z Ewangeliarzem do czterech stacji Ewangelii

Wtorek 26 listopada

Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie

Dzień postu i pojednania

10.00 i 17.00  Nabożeństwa pokutne i celebracja Sakramentu Pokuty i Pojednania

19.00 – Pokutna procesja różańcowa na cmentarz parafialny

Środa 27 listopada

„Jezus Moim Panem i Zbawicielem”
Wybór Jezusa jako Pana i Zbawiciela

17.00 –  Msze św. z obrzędem osobistego przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela

19.00 –Adoracja Najświętszego Sakramentu

Czwartek 28 listopada

Maryjo  z Lourdes  -módl się za nami”

Od 15.00 Odwiedziny chorych w domach

17.00 Eucharystia dla chorych i starszych w podeszłym wieku z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Błogosławieństwo starszych i chorych

19.00 – Nabożeństwo Maryjne

Piątek 29 listopada

„Duch Święty obietnicą Ojca””

17.00 Eucharystia z obrzędem wręczenia rodzinom Pisma Świętego

19.00 – Droga Krzyżowa.

Sobota 30 listopada

„Kościół wspólnotą wierzących”

Nawiedzenie parafii przez święte znaki – Relikwie Męczenników z Pratulina i obraz Matki Bożej Kodeńskiej

15.00- modlitewne czuwanie i oczekiwanie na przybycie znaków

16.00- Eucharystia z odnowieniem ślubów kapłańskich, zakonnych i małżeńskich sprawowana przez JE ks. Bpa Kazimierza Gurdę

Zawierzenie parafii Matce Bożej Kodeńskiej i Męczennikom z Pratulina

19.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego. Apel Jasnogórski

Niedziela 1 grudnia

„Bądźcie moimi świadkami”

9.00 Msza św z nauka misyjną

11.00 Msza święta z  uroczyste postawienie Krzyża misyjnego. Poświęcenie misyjnych krzyży domowych. Odpust zupełny i błogosławieństwo misyjne.